Trang chủ Kết quả CCHC Kết quả kiểm tra CCHC

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Tân Uyên
(Ngày đăng :22/08/2019 10:47:10 SA)


Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 21/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Tân Uyên.

          Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao việc chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thể chế, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác cải cách tổ chức bộ máy, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức chưa cao, do đó vẫn có công chức bị kỷ luật; cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện để sửa đổi, bổ sung vào quy trình ISO 9001:2008 của huyện còn chưa thường xuyên, đầy đủ; 02 đơn vị cấp xã kiểm tra chưa lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC theo quy định, chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị.

          Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị trong thời gian tới UBND huyện tập trung triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên tuyền CCHC, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện nói chung và chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực cải cách hành chính nói riêng lên Trang thông tin điện tử huyện để cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân tiện tra cứu, tìm hiểu và sử dụng thông tin; Tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức huyện về việc nêu cao tinh thần thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công (26/09/2021 10:41:52 SA)

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(20/09/2021 8:09:04 SA)

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.(28/10/2020 4:46:02 CH)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (25/02/2020 4:18:07 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế quan kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(02/12/2019 9:55:35 SA)

Tin mới nhất

Tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/11/2021 3:12:57 CH)

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn