Trang chủ Tin tức Home

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
(Ngày đăng :30/09/2021 12:00:00 SA)


Quang cảnh Hôi nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Sáng ngày 30 tháng 9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 21 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 địa phương triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Hội nghị do Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng chính phủ chủ trì.

Về phía tỉnh Lai Châu, tham dự Hội nghị ở đầu cầu cấp tỉnh, cấp huyện có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, công chức đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC cho biết sự cần thiết phải xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo quan điểm, định hướng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đó là: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Thành viên Chính phủ không quyết định thay những việc đã phân cấp, uỷ quyền hoặc thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan, địa phương; tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc. Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường phân cấp cho cấp dưới trực tiếp, cho địa phương xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về TTHC… Mục tiêu phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, trừ các TTHC đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là UBND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã. Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc, dự kiến.

.         Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được nghe đại diện Cục Kiểm soát TTHC đã hướng dẫn công tác rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; hướng dẫn rà soát, điền biểu mẫu điện tử... Đại diện một số Bộ, địa phương phát biểu tại Hội nghị nhận thấy việc xây dựng đề án là cần thiết. Tuy nhiên, do số lượng thủ tục hành chính phải rà soát nhiều, thời gian ngắn... đề nghị Cục kiểm soát thủ tục hành chính cần có hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên môn giúp các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án./.

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

Tin mới nhất

Tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước năm 2023”(09/08/2023 9:43:08 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 05 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(21/07/2023 10:33:13 SA)

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn