Trang chủ Tin tức Home

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
(Ngày đăng :30/09/2021 12:00:00 SA)


Quang cảnh Hôi nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Sáng ngày 30 tháng 9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 21 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 địa phương triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Hội nghị do Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng chính phủ chủ trì.

Về phía tỉnh Lai Châu, tham dự Hội nghị ở đầu cầu cấp tỉnh, cấp huyện có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, công chức đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC cho biết sự cần thiết phải xây dựng Đề án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo quan điểm, định hướng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đó là: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Thành viên Chính phủ không quyết định thay những việc đã phân cấp, uỷ quyền hoặc thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan, địa phương; tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc. Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường phân cấp cho cấp dưới trực tiếp, cho địa phương xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về TTHC… Mục tiêu phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, trừ các TTHC đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là UBND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã. Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc, dự kiến.

.         Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được nghe đại diện Cục Kiểm soát TTHC đã hướng dẫn công tác rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; hướng dẫn rà soát, điền biểu mẫu điện tử... Đại diện một số Bộ, địa phương phát biểu tại Hội nghị nhận thấy việc xây dựng đề án là cần thiết. Tuy nhiên, do số lượng thủ tục hành chính phải rà soát nhiều, thời gian ngắn... đề nghị Cục kiểm soát thủ tục hành chính cần có hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên môn giúp các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án./.

Tin liên quan

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”(29/12/2022 9:59:32 SA)

Tỉnh Lai Châu khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022(17/12/2022 9:39:16 CH)

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Lai Châu: “Gặp gỡ Doanh nhân mùa hè”(02/06/2022 2:57:38 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”(29/12/2022 9:59:32 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn