Trang chủ Tin tức Home

Lai Châu thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2020
(Ngày đăng :09/07/2020 8:40:18 SA)


Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu (nguồn: laichau.gov.vn)

             Trong những năm qua tỉnh Lai Châu đã không ngừng tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, công tác thu hút đầu tư và đầu tư trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực: Đã ban hành chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư của tỉnh; công tác đối thoại, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp được quan tâm thực hiện; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tổ chức các hội nghị phân tích đánh giá về chỉ số PCI;… Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở một số ngành, địa phương có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

           Phân tích chỉ số PCI năm 2019 cho thấy: trong 10 chỉ số thành phần, tỉnh Lai Châu có 7 chỉ số thành phần tăng điểm, nhưng số điểm tăng không nhiều (cao nhất là 1,19 điểm thuộc Chỉ số thành phần cạnh tranh bình đẳng). 03 chỉ số thành phần giảm điểm (giảm cao nhất 0,07 điểm thuộc chỉ số thành phần chi phí thời gian). Với mục tiêu cải thiện Chỉ số PCI năm 2020, tăng điểm tất cả các chỉ số thành phần, đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm trung bình của cả nước (xếp thứ hạng từ 50 đến 60 so với cả nước). Ngày 08/7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1378/KH-UBND đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh và đề xuất nhiệm vụ giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.

- Giao Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch nghiên cứu lồng ghép nội dung liên quan đến PCI vào chương trình đào tạo doanh nghiệp để giới thiệu cho các doanh nghiệp rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của PCI và cách thức điều tra, khảo sát thu thập số liệu của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thời gian hoàn thành trước tháng 9/2020.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành khác định kỳ hàng năm kiểm tra hậu đăng ký doanh nghiệp, thời gian hoàn thành trước tháng 9/2020. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất đơn giản hơn nữa thời gian thực hiện đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp.

- Tổ chức, triển khai thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 26/5/2020, nhằm nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương gắn với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian hoàn thành trước tháng 01/2021.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, duy trì mô hình “cà phê doanh nhân” để gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã... thường xuyên và hiệu quả.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

- Chủ trì rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC đảm bảo không để chậm trễ; công khai, minh bạch việc giải quyết TTHC đối với người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin truyền thông, Cổng Dịch vụ công – Hệ thống một cửa điện tử của Tỉnh.

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa các cấp.

- Chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh; khuyến khích người dân, doanh nghiệp trao đổi, kiến nghị những nội dung liên quan qua đường dây nóng để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý.

- Chủ trì thực hiện chuẩn hóa các thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả đến hết năm 2020, cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đảm bảo hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo hướng mở, thuận lợi và thân thiện tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời việc tra cứu thông tin của Nhân dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Kịp thời tham mưu, cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để kịp thời hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đặc biệt là những chính sách, quy định tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp liên quan.

3. Thanh tra tỉnh

- Thường xuyên cập nhật, rà soát, công khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo, đảm bảo nguyên tắc không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/doanh nghiệp/năm; không thanh tra, kiểm tra khi không đảm bảo căn cứ theo quy định của pháp luật; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành các nội dung trong một cuộc thanh tra, kiểm tra

- Nghiên cứu, đề xuất đa dạng các kênh nhận phản hồi thông tin, tiếp nhận ý kiến từ người dân, doanh nghiệp về các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; từ đó, kịp thời ngăn chặn, kiểm soát sớm, đề xuất các hình thức, phương án xử lý các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm, vi phạm làm trong sạch bộ máy quản lý nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh lành mạnh của tỉnh.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 nhằm giảm thiểu gánh nặng thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chỉ số PCI năm 2020 tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thời gian hoàn thành trước tháng 9/2020. Theo dõi các hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì rà soát thủ tục hành chính ở 3 cấp, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, trả kết quả sớm cho doanh nghiệp đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường; Phối hợp với các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn vương mắc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; xác định cụ thể, rõ ràng và khả thi các hạng mục công trình, dự án trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hạn chế điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo mức độ rủi ro bị thu hồi đất của doanh nghiệp ở mức thấp nhất. Hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các vấn đề liên quan tới chuyển nhượng, cho thuê đất và mặt bằng kinh doanh.

- Công khai tất cả các quy hoạch ngành tài nguyên và môi trường, các thông tin về các quỹ đất sạch bán đấu giá kêu gọi nhà đầu tư, các dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu tư trên trang thông tin điện tử của tỉnh, sở để các nhà đầu tư có thông tin tìm hiểu, đăng ký, thời gian hoàn thành trước tháng 8/2020.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân để người sử dụng đất được thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định pháp luật. - Rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục, trình tự thực hiện cho doanh nghiệp, người dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bãi bỏ hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, thủ tục, thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian hoàn thành trước tháng 9/2020.

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị, đặc biệt là sắp xếp lại viên chức các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, đủ nhân sự để 6 thực hiện, quy định rõ thời gian thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai trong các thủ tục hành chính, thời gian hoàn thành trước tháng 10/2020.

5. Sở Nội vụ

- Chủ trì tham mưu công tác cải cách hành chính của tỉnh, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và chủ trì tham mưu tổ chức kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính của tỉnh trong đó tập trung vào những chỉ số như: Cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính;...

- Chủ trì theo dõi Chỉ số cải cánh hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số theo Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR) của Bộ Nội vụ chủ trì, triển khai đã được Thủ tướng giao tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Nghiên cứu, đổi mới triển khai các hình thức đánh giá cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận một cửa, tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, nhân dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ, thái độ ứng xử trong công việc.

- Chủ trì nghiên cứu, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ PCI vào các chỉ tiêu đánh giá, bình xét thi đua hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thời gian hoàn thành trước tháng 10/2020.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Rà soát về cấu trúc, bố cục, hình thức trình bày thông tin trên Cổng/Trang Thông tin điện tử tỉnh và của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đảm bảo thuận tiện, dễ truy cập, đầy đủ các đầu mục theo quy định; Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh, thời gian hoàn thành trước tháng 8/2020.

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành đảm bảo đầy đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, đảm bảo kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ, ngành Trung ương; xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu (phiên bản 2.0) theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh giao đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.

- Tham mưu UBND tỉnh giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 02 của Chính phủ và Kế hoạch này để cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tiếp cận, hưởng ứng, giám sát việc triển khai thực hiện.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh về việc đăng tải thông tin tài liệu lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

7. Sở Tư pháp

- Chủ trì nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thúc đẩy các dịch vụ tư vấn pháp luật để doanh nghiệp, người dân có thể sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả, thời gian hoàn thành trước tháng 8/2020.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp các vướng mắc của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu UBND tỉnh gửi kiến nghị về các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi. Đối với các văn bản quy phạm mới có quy định HĐND, UBND tỉnh phải ban hành văn bản quy phạm thì kịp thời tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp để tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện khảo sát nhằm đánh giá đúng nhu cầu đào tạo nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho quá trình ra quyết định.

- Rà soát lại việc phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong việc liên kết đào tạo nghề cho người lao động, để nâng cao chất lượng công tác phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo.

- Nâng cao chất lượng, hình thức đào tạo nghề, tăng cường đào tại nghề dài hạn, lựa chọn các ngành, nghề đào tạo cho phù hợp. Công tác đào tạo nghề tại địa phương luôn phải gắn với định hướng phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế, chuyển đổi ngành nghề cho lao động.

- Tăng cường liên kết đào tạo nghề với các đơn vị đào tạo nghề có năng lực, kinh nghiệm, đơn vị có khả năng chuyển giao đào tạo, có cơ sở vật chất cho công tác thực hành; rà soát, cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Cộng đồng, hướng đến việc tập trung công tác đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Cộng đồng.

9. Sở Tài Chính

- Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định; căn cứ khả năng cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí cho các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

10. Sở Xây dựng

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi quy trình, thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công - dự toán, cấp phép xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết. Rà soát, tiếp tục rút ngắn thời gian thẩm định từ 2 đến 3 ngày so với thủ tục hành chính đang thực hiện; rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng không quá 12 ngày.

- Chủ trị, phối hợp với Công an tỉnh cho ý kiến về giải pháp PCCC đồng thời với thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế PCCC đồng thời với thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy theo Quy chế phối hợp đã ký kết.       - Hướng dẫn, tạo môi trường thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của ngành.

11. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố có giải pháp nhằm nâng cao điểm số cải thiện chỉ số thành phần liên quan an ninh, trật tự. Chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, lành mạnh, an toàn cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và căn cứ vào tình hình thực tiễn chủ động, kịp thời triển khai thực hiện đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả giải quyết nhóm thủ tục hành chính trọng tâm, nhất là liên quan đến quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy, thời gian hoàn thành trước tháng 9/2020.

- Phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện đồng thời việc cho ý kiến về giải pháp PCCC tại bước thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế PCCC tại bước thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy theo Quy chế phối hợp đã ký kết.

12. Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu.

- Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác 10 cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát đưa các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp.

- Đẩy mạnh áp dụng kê khai thuế điện tử trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nộp thuế; rà soát quy trình, hồ sơ, thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về thủ tục Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đối với người lao động trong các doanh nghiệp nói riêng và người dân nói chung, thực hiện mục tiêu giảm được chi phí, công sức và tiếp tục rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục về thuế, bảo hiểm của doanh nghiệp.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh đảm bảo hoạt động kiểm soát thị trường, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. UBND các huyện, thành phố

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt để nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số PCI của tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện, thành phố, thời gian hoàn thành trong tháng 7/2020.

- Tối thiểu 02 lần/năm Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức gặp mặt doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời báo cáo các kiến nghị, kết quả giải quyết, các nội dung vượt thẩm quyền về UBND tỉnh. Riêng năm 2020 tổ chức trước tháng 8/2020.

14. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ

- Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng doanh nghiệp, qua đó cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời làm đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước để doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách kịp thời. Tích cực mở rộng thành viên hiệp hội.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI).

- Chủ động tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp tương tác với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin.

15. Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần nước sạch tỉnh,

- Công ty Điện lực tỉnh: Đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, cung cấp điện đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn, tiếp tục đầu tư hạ tầng lưới điện đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới theo Quyết định số 43/2019/QĐUBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Phối hợp với Sở Công thương, các chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động,...

- Công ty Cổ phần nước sạch tỉnh: Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ, phối hợp với các chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động,... (Phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo và Biểu Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu năm 2020 theo biểu chi tiết kèm theo)

16. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Các đơn vị theo dõi các chỉ số thành phần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đầu mối theo dõi bộ chỉ số trước ngày 20/7/2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo việc xây dựng kế hoạch cụ thể của các cơ quan đơn vị về UBND tỉnh trước ngày 30/7/2020.

- Các cơ quan, đơn vị đầu mối theo dõi các Chỉ số thành phần PCI cấp tỉnh có trách nhiệm thường xuyên báo cáo các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh được phân công trực tiếp chỉ đạo tại Kế hoạch này về tình hình, kết quả triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện kế hoạch này hàng tháng trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh thành một mục riêng trong báo cáo phát triển kinh tế, xã hội hàng tháng.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc tại tỉnh Lai Châu(31/07/2020 8:31:11 SA)

Lai Châu: Khai mạc Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(09/07/2020 9:30:35 SA)

Lai Châu thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2020(09/07/2020 8:37:11 SA)

Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước(29/06/2020 10:32:53 SA)

Công ty Cổ phần nông nghiệp TTP tìm hiểu đầu tư, kinh doanh nông nghiệp tại Lai Châu(29/06/2020 8:57:14 SA)

Tin mới nhất

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc tại tỉnh Lai Châu(31/07/2020 8:31:11 SA)

Lai Châu: Khai mạc Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(09/07/2020 9:30:35 SA)

Lai Châu thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2020(09/07/2020 8:37:11 SA)

Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước(29/06/2020 10:32:53 SA)

Công ty Cổ phần nông nghiệp TTP tìm hiểu đầu tư, kinh doanh nông nghiệp tại Lai Châu(29/06/2020 8:57:14 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn