Trang chủ Tin tức Home

Nhận định những thuận lợi, khó khăn, đưa giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2022
(Ngày đăng :10/03/2022 8:23:05 SA)


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chủ trì Hội nghị.

Sáng nay (04/3), UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Ban lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan này.

Chủ trì Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải khẳng định: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2021, đề ra giải pháp khắc phục; nhận định những thuận lợi, khó khăn, đưa giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2022. Đồng thời, UBND tỉnh cũng lắng nghe những kiến nghị, đề xuất để cùng các sở, ngành tháo gỡ, giúp UBND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm 2022.

Đồng tình với các báo cáo đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các sở, ngành Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí mong muốn các sở, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực quản lý của ngành mình tới tận cấp xã, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố rà soát lại các công việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, tâm huyết với nghề, có văn hóa, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

“Sở nào mà đồng chí Giám đốc Sở và bộ máy lãnh đạo thực sự trách nhiệm, gương mẫu, tâm huyết, chấp hành tốt các quy chế làm việc, quy chế dân chủ thì ở sở đó đội ngũ cán bộ, công chức cũng sẽ trách nhiệm, tâm huyết, chủ động nâng cao năng lực, nâng cao được tư duy quản lý.”- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Ban lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan này.

Chủ trì Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải khẳng định: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2021, đề ra giải pháp khắc phục; nhận định những thuận lợi, khó khăn, đưa giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2022. Đồng thời, UBND tỉnh cũng lắng nghe những kiến nghị, đề xuất để cùng các sở, ngành tháo gỡ, giúp UBND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm 2022.

Đồng tình với các báo cáo đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các sở, ngành Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí mong muốn các sở, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực quản lý của ngành mình tới tận cấp xã, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố rà soát lại các công việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, tâm huyết với nghề, có văn hóa, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

“Sở nào mà đồng chí Giám đốc Sở và bộ máy lãnh đạo thực sự trách nhiệm, gương mẫu, tâm huyết, chấp hành tốt các quy chế làm việc, quy chế dân chủ thì ở sở đó đội ngũ cán bộ, công chức cũng sẽ trách nhiệm, tâm huyết, chủ động nâng cao năng lực, nâng cao được tư duy quản lý.”- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

                                               Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đối với Sở Tư pháp, năm 2021 đã tổ chức thẩm định kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp  luật; tham mưu nhiều giải pháp cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1); thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính; tham gia tiếp công dân và tham mưu giải quyết được nhiều vụ việc bức xúc kéo dài, vụ kiện hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh…

Ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tư Pháp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải gợi mở việc hiện nay cách tiếp cận với luật pháp của một số cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh vẫn còn lúng túng, vì vậy đòi hỏi Sở Tư pháp phải chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ngay từ khâu đầu tiên, từ lúc xây dựng các quy trình, liên quan đến các thủ tục hành chính, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, các quyết định lớn của UBND tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác quản lý Nhà nước luật sư, làm sao để hoạt động luật sư một cách công tâm, góp phần trợ giúp cho người dân và cơ quan quản lý Nhà nước; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới cách thức truyền tải để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này; tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức về các văn bản pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, các văn bản cụ thể hóa văn bản của cấp trên; đối với các nội dung phù hợp trong thực tế triển khai tại địa phương, nhưng văn bản của cấp trên không phù hợp thì phải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để đề nghị bộ, ngành nghiên cứu, rà soát, thay đổi…

Đối với Sở Nội vụ, năm 2021 đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sắp xếp giảm 13 tổ chức, đơn vị theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tham mưu tốt công tác cải cách hành chính, nhờ vậy kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, xếp hạng 38/63 tỉnh, thành phố (tăng 13 hạng so với năm 2019)...

Đồng chí Hà Trọng Hải đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục thẩm định, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh và sự tham chiếu với các tỉnh khác. Đồng thời tập trung tham mưu tổ chức tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; tiếp tục rà soát, khắc phục, xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo...

                                                         Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại Hội nghị.

Đối với Sở Ngoại vụ, năm 2021 đã tham mưu cho tỉnh có các biện pháp đối ngoại phù hợp góp phần duy trì quan hệ đối ngoại đã được thiết lập, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu ban hành Đề án về mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện biên giới giải quyết được 18/39 sự kiện biên giới...

Năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đã ban hành; tham mưu tìm kiếm, mở rộng thị trường; phối hợp tốt với Bộ Ngoại giao, các cơ quan của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh quảng bá sản phẩm và tháo gỡ khó khăn trong công tác xuất, nhập khẩu; nghiên cứu các sản phẩm Lai Châu có thể cung cấp để thu hút nhà đầu tư, đưa sản phẩm của tỉnh vươn ra xuất khẩu, từ đó, tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh xảy ra trên biên giới...

Đối với Thanh tra tỉnh, năm 2021 đã triển khai thực hiện 129 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành; đã kiến nghị xử lý về kinh tế 18.775 triệu đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách 6.543/8.421 triệu đồng, đạt 77,7%; các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết đạt tỉ lệ cao (91,3 %) tăng 27,3% so với năm 2020...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Hà Trọng Hải đề nghị Thanh tra tỉnh làm tốt công tác quản lý Nhà nước, thường xuyên đôn đốc, trao đổi với các đơn vị, kịp thời hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; xử lý tốt việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2022 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tham mưu xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định...

                                                        Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trực tiếp.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, năm 2021 đã kịp thời tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành trong các lĩnh vực đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiến độ yêu cầu đề ra; đặc biệt tham mưu bảo đảm sự chỉ đạo nhất quán, toàn diện, linh hoạt, bám sát tình hình thực tiễn và áp dụng các biện pháp quyết liệt, phù hợp, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp, tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, trực và tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định...

Ghi nhận những kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc; tổng hợp, nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương để báo cáo, tham mưu kịp thời Thường trực UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng các giải pháp khắc khục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ biết cống hiến, biết hi sinh, có tính cầu thị, tự học hỏi, xây dựng kỹ năng tổng hợp tốt, chủ động tham mưu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao...  

  Cập nhật ngày 04/3/2022

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”(29/12/2022 9:59:32 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn