Trang chủ Tin tức Home

Tỉnh Lai Châu khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022
(Ngày đăng :18/12/2022 10:36:34 SA)


Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch phát biểu khai mạc kỳ thi

Phát biểu khai mạc, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức nhấn mạnh: Việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ công chức sau khi đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đến nay đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, đơn vị nói riêng và của toàn tỉnh nói chung, gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động quản lý nhà nước và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ công chức. Đồng thời là dịp để mỗi công chức tự đánh giá lại năng lực của bản thân, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong quá trình công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao trong cơ quan, đơn vị mình.

Để kỳ thi đảm bảo một cách minh bạch, công khai, khách quan, công bằng và đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Tống Thanh Hải đề nghị các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế do Hội đồng đề ra, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trong quy trình nâng ngạch từ việc ra đề, coi thi, làm phách, chấm thi đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong kỳ thi nâng ngạch. Các bộ phận được giao nhiệm vụ phả đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất làm tốt công tác phục vụ tạo mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thi đạt kết quả cao. Các thí sinh tham dự kỳ thi cần chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của kỳ thi, bình tĩnh, tự tin, tập trung hoàn thành tốt bài thi của mình để đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Lê Minh Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Bộ Nội vụ phát biểu tại kỳ thi nâng ngạch

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đồng chí Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ đã có những thông tin chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của kỳ thi; chia sẻ một số nội dung, quy định mới liên quan đến việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tới các thí sinh tham dự kỳ thi.

Đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban Giám sát, Ban Coi thi

Tại lễ khai mạc, đồng chí Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức đã công bố quyết định thành lập Hội đồng thi; Quyết định thành lập Ban Giám giát và Quyết định thành lập Ban coi thi.

Đồng chí Sùng A Giống – Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ, Thư ký Hội đồng thi đã phổ biến các nội quy, quy chế thi và các lưu ý đối với thí sinh để đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, hiệu quả và đạt kết quả cao nhất.

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi diễn ra trong 01 ngày 17/12/2022 với sự tham gia của 161 công chức đủ điều kiện, đang công tác tại các cơ quan hành chính và Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.Tham gia kỳ thi nâng ngạch, thí sinh phải trải qua các môn thi gồm: Kiến thức chung (Thi trắc nghiệm trên máy tính, 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi, thời gian thi 60 phút); Môn Ngoại ngữ (Thi trắc nghiệm trên máy tính, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của ngạch dự thi, thời gian thi 30 phút); Môn chuyên môn, nghiệp vụ (Thi viết, thời gian 180 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi).

Người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch phải có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi (kiến thức chung, Tiếng Anh, Chuyên môn nghiệp vụ), trừ trường hợp miễn thi.

 

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”(29/12/2022 9:59:32 SA)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn