Trang chủ Tin tức Home

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020
(Ngày đăng :25/06/2020 3:04:58 CH)


Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Ngày 25/6, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020; định hướng giai đoạn 2021-2030. Dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC.

          Giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC của tỉnh Lai Châu đã có bước chuyển biến tích cực trên cả 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Nổi bật là hệ thống văn bản pháp luật đã được đổi mới và hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính đã có những cải thiện rõ rệt về đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngày càng có hiệu quả với việc giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử tăng tính minh bạch, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của tỉnh kịp thời được củng cố, sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương và thực tế đòi hỏi của tỉnh; các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          Một số chỉ số đánh giá công cải cách hành chính đã có sự chuyển biến tích cực so với đầu giai đoạn, cụ thể: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 hạng so với năm 2018 và tăng 8 hạng so với năm 2012. Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 hạng so với năm 2018 và tăng 6 hạng so với năm 2017. Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 hạng so với năm 2011.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030

 

Tại Hội nghị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tham luận đánh giá tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên cả 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đồng thời, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần rút kinh nghiệm trong thời gian tiếp theo.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những cố gắng và thành tích của các cấp, các ngành của tỉnh đã đạt được trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 10 năm qua. Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh còn có những tồn tại, hạn chế nhất định như:  Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp của tỉnh chưa được triển khai mạnh mẽ. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở mức thấp nhất (xếp thứ 63).

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã cần tích cực phát huy những thành tích đã đạt được và nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đề ra các giải pháp, kiên quyết khắc phục; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính; tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, trục lợi chính sách an sinh xã hội; đề xuất, biểu dương các sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính.

2. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ở tất cả các lĩnh vực.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. 4. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương sáu khóa XII. 

5. Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, phù hợp với vị trí việc làm, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ năng tối thiểu trước khi bổ nhiệm, quy hoạch.

6. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tập trung hoàn thiện, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

 

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

Tin liên quan

Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước(29/06/2020 10:32:53 SA)

Công ty Cổ phần nông nghiệp TTP tìm hiểu đầu tư, kinh doanh nông nghiệp tại Lai Châu(29/06/2020 8:57:14 SA)

Tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan công quyền(29/06/2020 8:45:26 SA)

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020(25/06/2020 3:00:49 CH)

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức(04/06/2020 9:33:34 SA)

Tin mới nhất

Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước(29/06/2020 10:32:53 SA)

Công ty Cổ phần nông nghiệp TTP tìm hiểu đầu tư, kinh doanh nông nghiệp tại Lai Châu(29/06/2020 8:57:14 SA)

Tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan công quyền(29/06/2020 8:45:26 SA)

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết và trả kết quả 6.503 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,3%.(29/06/2020 8:38:12 SA)

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020(25/06/2020 3:00:49 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn