Trang chủ Tin tức Home

UBND tỉnh Lai Châu: Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021; dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021
(Ngày đăng :14/12/2020 7:56:02 SA)


Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Chiều ngày 13/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021; dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021; công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2020. Các đồng chí: Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng A Tính – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Chu Lê Chinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh và đại diện 23 đơn vị có sản phẩm OCOP được công nhận;... dự Hội nghị

5 năm qua (2016 - 2020), với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển bền vững” Lai Châu đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. 100% chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch 5 năm, nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm so với kế hoạch. Kinh tế phát triển nhanh và khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,5%/năm; GRDP bình quân đầu người 43,7 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Đến năm 2020, huyện Tân Uyên và 38/94 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4,78%/năm...

Quang cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lai Châu tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, Lai Châu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9 - 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trung bình 11,5%/năm. Về xây dựng nông thôn mới, tỉnh phấn đấu trên 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí, có thêm 2 huyện Tam Đường, Than Uyên đạt huyện nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, riêng các huyện nghèo giảm 4%/năm; giải quyết việc làm cho 8.500 lao động/năm... Đến năm 2030 tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

Trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đưa một số giải pháp chủ yếu thực hiện như đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội; tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện; huy động, thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước; chú trọng khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biên mậu, cửa khẩu quốc tế, nắm bắt cơ hội thị trường, thúc đẩy phát triển hàng hóa có lợi thế; đẩy mạnh quan hệ kinh tế đối ngoại...

Về kế hoạch đầu tư công năm 2021 sẽ được thực hiện theo nguyên tắc chung như: Thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp của các ngành, lĩnh vực, địa phương như: Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; các giải pháp triển khai nhiệm vụ ngành Nông nghiệp năm 2021; giải pháp triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021...

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thăm quan và chụp ảnh lưu niệm với đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Vì vậy, các cấp, các ngành cần hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, tận dụng mọi cơ hội, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển trong 5 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. 

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư vào tỉnh, đẩy mạnh triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; huy động nguồn lực, tập trung phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành dự án Đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai...

Đồng thời, xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh như: PCI, Par Index là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp. Tiếp tục xúc tiến đầu tư, quảng bá tốt các thương hiệu đảm bảo đồng bộ từ xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ cho bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp. Về kế hoạch đầu tư công năm 2021 cần tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả nguồn lực.

Về một số nhiệm vụ cần tập trung ngay trong quý I năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần: Rà soát, phối hợp chuẩn bị tốt việc hỗ trợ người có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết, vui đón xuân mới gắn với thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid‑19, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo dõi sự biến động giá cả, đảm bảo bình ổn giá, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào. Đồng thời, kịp thời chỉ đạo chống rét cho cây trồng, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp, phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội… Đối với các sản phẩm OCOP được công nhận cần tiếp tục thực hiện các chính sách và phát triển các sản phẩm khác nhất là việc tiêu thụ sản phẩm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm…

Tại Hội nghị, UBND tỉnh cũng đã công bố Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu; trao Giấy chứng nhận công nhận sản phẩm OCOP năm 2020 cho 23 đơn vị có tổng số 47 sản phẩm OCOP.

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các tập thể, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể, hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lai Châu năm 2020.

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lai Châu năm 2020.

 


 
 Tác giả: Anh Nga

Tin liên quan

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(06/04/2021 5:02:24 CH)

Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(19/03/2021 4:11:16 CH)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(13/03/2021 9:54:49 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

Triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm(21/02/2021 3:30:20 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(06/04/2021 5:02:24 CH)

Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020(19/03/2021 4:11:16 CH)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu tổ chức họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(13/03/2021 9:54:49 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử(26/02/2021 3:38:22 SA)

Triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm(21/02/2021 3:30:20 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn