Trang chủ Home Tuyên truyền CCHC

Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018
(Ngày đăng :21/12/2018 9:12:14 SA)


Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu được đẩy mạnh và dần đi vào nề nếp hơn. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính thực hiện đạt 100% theo Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Lai Châu năm 2018. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như: trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh, đăng bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin cải cách hành chính tỉnh, trang thông tin của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, xây dựng thành các tiểu phẩm thông qua Hội thi. Kết quả: Trong năm 2018, tuyên truyền trên sóng Phát thanh và truyền hình tỉnh 23 chuyên mục truyền hình “Cải cách hành chính Nhà nước”; chọn lọc các tin, bài tiêu biểu phát sóng trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình với tổng số 96 phóng sự, 72 tin. Các tin, bài, phóng sự được dịch tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình 4 tiếng dân tộc ( Mông, Thái, Hà Nhì, Dao) và gửi phát trên sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam. Trên Báo Lai Châu được 100 tin, bài, ảnh; trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 32 tin, bài, ảnh; trên Trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh “cchc.laichau.gov.vn” được 47 tin, bài, ảnh; Trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền được hơn 600 tin, bài ảnh). Để công tác tuyên truyền cải cách hành chính được phong phú, đa dạng, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội thi dân vận khéo khối chính quyền tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2018 (trong đó có các câu hỏi, tiểu phẩm có nội dung về cải cách hành chính).

Thông qua công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, hầu hết các đơn vị, địa phương đã phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách hành chính, từ đó tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân trong thực hiện chương trình cải cách chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cải cách hành chính còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào những mặt tích cực, ưu điểm, chưa nêu được những hạn chế, yếu kém về cải cách hành chính. Hình thức tuyên truyền mặc dù đã đổi mới nhưng vẫn chưa phong phú, còn đơn điệu. Việc tuyên truyền của cấp xã hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là do các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo cải cách hành chính. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính còn chưa đầy đủ. Việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan thông tin còn chưa được thường xuyên. Nguồn lực phục vụ cho công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

Do vậy, để thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, thời gian tới tỉnh Lai Châu sẽ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cải cách hành chính. Đặc biệt là tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp thông qua đối thoại trực tiếp.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt các thông tin cần thiết về TTHC.

Ba là, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn lực cho tuyên truyền cải cách hành chính, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc điểm tình hình của địa phương.

Tin liên quan

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Trao giải Cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(05/11/2019 4:49:17 CH)

Thông báo danh sách bài dự thi dự kiến trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(10/10/2019 2:49:56 CH)

Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(01/06/2019 1:42:57 CH)

Họp Ban tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(23/05/2019 10:52:51 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ(30/12/2022 8:29:56 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước(30/12/2022 8:49:43 SA)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận tăng hơn 13.000 hồ sơ TTHC so với năm 2021(29/12/2022 3:07:11 CH)

“Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”(29/12/2022 9:59:32 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn