Trang chủ Home Tuyên truyền CCHC

Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019
(Ngày đăng :31/05/2019 12:00:00 SA)


Ngày 31/5/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019” ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

1. Hình thức dự thi: dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu. Bài dự thi trình bày với hình thức bản thuyết minh sáng kiến, giải pháp.

  1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng bắt buộc: Các sở, ban, ngành tỉnh, tham gia tối thiểu 02 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa; UBND các huyện, thành phố tham gia tối thiểu 02 bài dự thi (không tính bài dự thi của UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp) không hạn chế số lượng tối đa.

- Đối tượng khuyến khích:

+ Các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa.

+ Khuyến khích các các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tham gia, không hạn chế số lượng tối đa.

  1. Yêu cầu về bài dự thi

- Về nội dung: Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo quy định. Bài dự thi phải có nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác. Bài dự thi không sao chép; chưa đạt giải trong các cuộc thi khác; chưa được thông qua Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh. Các đề xuất sáng kiến, giải pháp phải thực tế, có tính khả thi hoặc đã được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị, địa phương.

- Về hình thức: Bài dự thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại của người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả), có mẫu kèm theo. Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ liệu phần mềm, hình ảnh hoặc video.      

4. Thời gian nhận bài dự thi: Thời gian nhận bài dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi nhận bài dự thi của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân bắt đầu từ tháng 7 đến hết ngày 15/8/2019 (nếu gửi qua dịch vụ Bưu chính tính theo dấu bưu điện).Tổ chức việc chấm bài dự thi, công bố kết quả và trao giải trong tháng 9/2019.

5. Cách thức nhận bài dự thi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia dự thi. Tổ chức sơ loại, lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu).

- UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và tiếp nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tham gia dự thi. Tổ chức sơ loại, lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu).

- Đối với các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thể trực tiếp gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Nội vụ - tầng 2 nhà D Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu).

 6. Về giải thường

- Giải tập thể: Gồm 03 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

+ 01 Giải nhất: 3.000.000đ/giải

+ 01 Giải nhì: 2.000.000đ/giải.

+ 01 Giải ba: 1.500.000đ/giải.

- Giải cá nhân: Gồm 16 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi), cụ thể:

+ 01 Giải nhất: 6.000.000đ/giải.

+ 02 Giải nhì: 3.000.000đ/giải.

+ 03 Giải ba: 2.000.000đ/giải.

+ 10 Giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải.

Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi tại đây.

Tin liên quan

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Trao giải Cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(05/11/2019 4:49:17 CH)

Thông báo danh sách bài dự thi dự kiến trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(10/10/2019 2:49:56 CH)

Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(01/06/2019 1:42:57 CH)

Họp Ban tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(23/05/2019 10:52:51 CH)

Tin mới nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).(21/04/2023 5:37:58 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(21/04/2023 8:04:25 SA)

Chuyển đổi số phải có tư duy đi trước, đi tắt đón đầu, đi trước - về trước(27/02/2023 8:12:07 SA)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(06/02/2023 10:24:37 SA)

Lai Châu ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(30/12/2022 9:10:44 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn