Trang chủ Home Tuyên truyền CCHC

Tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
(Ngày đăng :07/01/2019 8:26:33 SA)


Công tác tuyên truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, ngày 05/01/2019 , UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị cụ thể.

Năm 2019, tỉnh Lai Châu tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính; tập trung phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện tại Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019. Tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch số 993/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính hay, các cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa, UBND tỉnh xác định công tác tuyên truyền cải cách hành chính phải được thực hiện thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau: Thông qua các hội nghị, hội thảo, hoạt động, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin cải cách hành chính tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các Hội nghị giao ban, Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối vối sự phục vụ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2018. Xây dựng các video clip, chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính phát sóng trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh truyền hình huyện, thành phố và gửi phát trên sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam.Trọng tâm của năm 2019 là tổ chức tốt chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành với doanh nghiệp. Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Tin liên quan

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Trao giải Cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(05/11/2019 4:49:17 CH)

Thông báo danh sách bài dự thi dự kiến trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(10/10/2019 2:49:56 CH)

Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(01/06/2019 1:42:57 CH)

Họp Ban tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(23/05/2019 10:52:51 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu xếp hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020(20/10/2021 8:13:45 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (30/09/2021 3:18:54 CH)

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Tiện lợi, công khai, minh bạch thông tin(26/09/2021 3:50:01 CH)

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của tỉnh Lai Châu(29/09/2021 2:08:40 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn