Trang chủ Home Tuyên truyền CCHC

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018
(Ngày đăng :06/04/2018 8:39:36 SA)


Ngày 04/4/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 424/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.Tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực tham gia các dịch vụ công, dịch vụ trực tuyến, giao dịch trên môi trường mạng internet; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại tỉnh; kịp thời phản ánh chính xác những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác cải cách hành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến nội dung các văn bản của trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai, giải quyết các TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính hay, các cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương...

Hình thức tuyên truyền: Trên Báo Lai châu, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; trang Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu và trên trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố. Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các Hội nghị giao ban, Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Kết hợp tuyên truyền cải cách hành chính với công tác dân vận, công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (thông qua Hội thi dân vận khéo khối chính quyền tỉnh Lai Châu năm 2018).

Xem chi tiết Kế hoạch 424/KH-UBND tại đây.

 

Tin liên quan

Trao giải Cuộc thi "tìm hiểu cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2021(26/09/2021 10:00:09 SA)

Trao giải Cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(05/11/2019 4:49:17 CH)

Thông báo danh sách bài dự thi dự kiến trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(10/10/2019 2:49:56 CH)

Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019(01/06/2019 1:42:57 CH)

Họp Ban tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”(23/05/2019 10:52:51 CH)

Tin mới nhất

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phải hành động luôn và không được để chậm(27/09/2022 3:46:29 CH)

Bàn giao Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho xã Sin Suối Hồ(27/09/2022 3:52:44 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2022(23/09/2022 4:42:41 CH)

Tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) (15/07/2022 9:39:16 SA)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/06/2022 3:46:32 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn