Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 39/BCĐCCHC Về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 49 27/05/2019
2 07/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 39 27/05/2019
3 159/BC-UBND Bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 108 27/05/2019
4 887/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020 136 24/05/2019
5 876/KH-UBND Kế hoạch triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 35 24/05/2019
6 156/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh tháng 5, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2019 12 24/05/2019
7 479/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 19 22/05/2019
8 788/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 "Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp" 22 15/05/2019
9 772/KH-UBND Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" 12 13/05/2019
10 756/UBND-KSTT Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ 42 09/05/2019
11 744/UBND-TH Về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ 24 09/05/2019
12 745/UBND-KTN Về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị, đề xuất và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 16 09/05/2019
13 743/UBND-KSTT Về việc triển khai Công văn 2887/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia 19 08/05/2019
14 727/UBND-TH Về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức hội năm 2019 28 07/05/2019
15 427/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019" 17 07/05/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn