Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 743/UBND-KSTT Về việc triển khai Công văn 2887/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia 22 08/05/2019
2 727/UBND-TH Về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức hội năm 2019 28 07/05/2019
3 427/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019" 17 07/05/2019
4 446/TB-SNV Thông báo xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 117 16/04/2019
5 357/QĐ-UBND Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 84 10/04/2019
6 550/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2019 289 09/04/2019
7 541/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 117 09/04/2019
8 310/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 40 01/04/2019
9 83/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tậm quý II năm 2019 43 01/04/2019
10 480/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019”. 23 01/04/2019
11 80/BC-UBND Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 33 29/03/2019
12 300/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 74 28/03/2019
13 277/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 tại tỉnh Lai Châu 33 14/03/2019
14 304/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 47 11/03/2019
15 270/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 05/03/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn