Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1291/KH-UBND Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 48 24/08/2018
2 951/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 79 16/08/2018
3 950/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 129 16/08/2018
4 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 188 07/08/2018
5 842/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè 49 31/07/2018
6 843/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nậm Nhùn 57 31/07/2018
7 844/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ 62 31/07/2018
8 845/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sìn Hồ 18 31/07/2018
9 846/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường 48 31/07/2018
10 847/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Uyên 56 31/07/2018
11 848/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên 318 31/07/2018
12 853/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Lai Châu 44 31/07/2018
13 839/QĐ-UBND Về việc giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công thương 46 31/07/2018
14 851/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các Đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương 52 31/07/2018
15 840/QĐ-UBND Về việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 99 31/07/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn