Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 69/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 10 09/01/2023
2 1726/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 29/12/2022
3 4761/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 6 22/12/2022
4 467/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 tại tỉnh Lai Châu 7 20/12/2022
5 4321/UBND-KSTT V/v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2022 20 17/11/2022
6 1232/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 20/09/2022
7 323/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 22 19/09/2022
8 1198/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu 8 15/09/2022
9 3009/KH-UBND KẾ HOẠCH Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022 5 17/08/2022
10 1066/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 11 12/08/2022
11 1066/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 1 12/08/2022
12 2505/KH-UBND Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022 24 18/07/2022
13 08/CT-UBND Về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 13 14/07/2022
14 185/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại tỉnh Lai Châu 16 20/06/2022
15 592/QĐ-UBND Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số công nghệ số cộng đồng tỉnh Lai Châu 3 01/06/2022
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn