Thông tin chi tiết Văn bản Chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung

191/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII 6 tháng đầu năm 2020

Số văn bản191/BC-UBND
Ngày có hiệu lực11/06/2020
Ngày ban hành11/06/2020
Ngày hết hiệu lực
Người kýTrần Tiến Dũng
Trích yếuBáo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII 6 tháng đầu năm 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Lai Châu
Loại văn bản Báo cáo
Tệp đính kèm: Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-18-cua-tinh-lai-chau-6-thang-dau-nam.pdf - Tải về (175)
Văn bản khác cũng lĩnh vực
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn