Thông tin chi tiết Văn bản Chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung

1828/UBND-KSTT V/v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ

Số văn bản1828/UBND-KSTT
Ngày có hiệu lực28/06/2021
Ngày ban hành28/06/2021
Ngày hết hiệu lực
Người kýTống Thanh Hải
Trích yếuV/v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Lai Châu
Loại văn bản Công văn
Tệp đính kèm: Cong-van-ve-viec-thuc-hien-nhiem-vu-ve-cung-cap-DVCTT-va-co-che-mot-cua-tai-cac-Nghi-quyet-cua-Chinh-phu.pdf - Tải về (16)
Văn bản khác cũng lĩnh vực
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn