Thông tin chi tiết Văn bản Chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung

1232/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số văn bản1232/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực20/09/2022
Ngày ban hành20/09/2022
Ngày hết hiệu lực
Người kýTống Thanh Hải
Trích yếuQuyết định về việc phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Lai Châu
Loại văn bản Quyết định
Tệp đính kèm: Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-Quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-co-lien-quan-den-viec-xac-dinh-nghia-vu-tai-chinh-ve-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-Lai-Chau.pdf - Tải về (20)
Văn bản khác cũng lĩnh vực
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn