Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 3001/KH-UBND Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023 2 09/08/2023
2 872/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 27/06/2023
3 2302 Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023 9 21/06/2023
4 218 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại tỉnh Lai Châu 11 20/06/2023
5 69/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 12 09/01/2023
6 1726/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 35 29/12/2022
7 4761/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 10 22/12/2022
8 467/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 tại tỉnh Lai Châu 12 20/12/2022
9 4321/UBND-KSTT V/v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2022 26 17/11/2022
10 1232/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20 20/09/2022
11 323/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 33 19/09/2022
12 1198/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu 16 15/09/2022
13 3009/KH-UBND KẾ HOẠCH Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022 8 17/08/2022
14 1066/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 16 12/08/2022
15 1066/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 2 12/08/2022
7754 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn