Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1232/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20/09/2022
2 323/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 19/09/2022
3 1198/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu 5 15/09/2022
4 3009/KH-UBND KẾ HOẠCH Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022 3 17/08/2022
5 1066/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 4 12/08/2022
6 1066/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 12/08/2022
7 2505/KH-UBND Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022 4 18/07/2022
8 08/CT-UBND Về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 6 14/07/2022
9 185/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại tỉnh Lai Châu 13 20/06/2022
10 592/QĐ-UBND Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số công nghệ số cộng đồng tỉnh Lai Châu 1 01/06/2022
11 582/QĐ-UBND Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 19 31/05/2022
12 581/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm (DDCI) tỉnh Lai Châu 3 31/05/2022
13 64/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022 tại tỉnh Lai Châu 25 18/03/2022
14 457/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 18/02/2022
15 107/KH-UBND KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 32 13/01/2022
586 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
342/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 20/4/2018
Ông Vừ A Tiến
Tầng 2, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 02133 876 650>
cchc@laichau.gov.vn

www.cchc.laichau.gov.vn